ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย Fulbright U.S. – ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564

admin
Read Time:1 Minute, 1 Second

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครชิงทุนเพื่อไปทำวิจัยเชิงวิชาการ หรือวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสาขาอาชีพภายใต้กรอบความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอาเซียน ณ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย หรือ สถาบันคลังสมอง (Think Tank) ในสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 3-4 เดือน ภายใต้โครงการ  Fulbright U.S. – ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับอาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยไทย ข้าราชการสังกัดหน่วยงานต่างๆ รวมถึงบุคลากรจากภาคเอกชน สถาบันคลังสมอง และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ผู้มีสัญชาติไทย

ระยะเวลาการรับสมัคร : ภายในเวลา 13.00 น. ของวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม : ผู้ที่สนใจสมัครชิงทุนดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ http://www.fulbrightthai.org/programs/2021usas/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครออนไลน์พร้อมเอกสารประกอบ
หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ คุณสายทิพย์ วอทอง ผู้รับผิดชอบโครงการได้ที่หมายเลข 02-285-0581-2 ต่อ 107 หรือที่อีเมล์ tusef@fulbrightthai.org

 

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Next Post

ประชาสัมพันธ์โครงการ 2021 THAI Youth Leadership and Voluntary Service in Poland

  ด้วย Euroweek Foundation สาธารณรัฐโปแลนด์ กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 2021 THAI Youth Leadership and Voluntary Service in Poland โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชน    คนรุ่นใหม่ให้มีวิสัยทัศน์และทักษะในการใช้ชีวิต มีภาวะผู้นำที่เอื้อต่อการพัฒนาสังคม อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้แลกเปลี่ยนและสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันทางวัฒนธรรม ซึ่งเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. ระหว่างวันที่ 5 มกราคม  – 30 มีนาคม 2564  หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 ธันวาคม 2563 2. ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564 หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 มกราคม 2564 สิ่งที่โครงการรับผิดชอบมีดังนี้ : 1.ออกเอกสารในการขอ […]