Exchange Program at Saga University Fall 2021, Japan

admin

ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Saga University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Fall 2021 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย โครงการแลกเปลี่ยนมี 4 ประเภท ดังนี้ 1. SPACE-E Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นที่ 3 ขึ้นไป โดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีผลสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ CEFR B2, TOEFL ITP 530, IELTS 5.5 (Overall), TOEFL iBT 72, TOEIC 740                                            […]

CALL FOR APPLICATIONS! GLOBAL UGRAD SCHOLARSHIP 2021-2022

admin

สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนภาวะผู้นาและเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับ 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 4-5 เดือน โดยเริ่มเรียนในเทอม Fall 2021/Spring 2022) แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิธีการสมัคร 1. ผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โครงการ Global UGRAD ในภาพรวมได้ที่ https://www.worldlearning.org/program/global-undergraduate-exchange-program/ และศึกษาคุณสมบัติและขั้นตอนการสมคัรสำหรับนักศึกษาไทยได้ที่ http://www.fulbrightthai.org/programs/2021-global-ugrad/ 2. กรอกใบสมัครแบบออนไลน์ (Online Application) พร้อมอัพโหลดเอกสารสําคัญข้างต้นเข้าระบบ โดยเข้าไปที่  http://ow.ly/s2jS50CTmBr  ซึ่งต้องพิมพ์เอกสารจากระบบ (Online Application) ก่อนระบบปิดรับสมัคร ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) 3. คณะต้นสังกัดเสนอชื่อมายังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564 * โดยสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครในภายหลังได้ ภายในวันที่ 16 มีนาคม […]

ประชาสัมพันธ์ทุน Underwriters Laboratories-ASEAN-U.S. Science Prize for Women 2021

admin

  หน่วยงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development: USAID) และ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) ประกาศรับสมัครทุน “Underwriters Laboratories-ASEAN-U.S. Science Prize for Women 2021” สำหรับอาจารย์และนักวิจัยเพศหญิงที่อาศัยอยู่ในภูมิภาค ASEAN ที่มีความเชี่ยวชาญและผลงานวิจัยที่เป็นเลิศในด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรในภูมิภาค โดยเน้นงานวิจัยที่เป็นเลิศ ในด้าน “Clean Water and Clean Air” ซึ่งจะเปิดรับสมัครทุนดังกล่าวในต้นเดือนมกราคม 2564 เป็นจำนวน 2 ทุน ได้แก่ 1. ทุน สำหรับ Mid-Career Scientist อายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 45 ปี : […]

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลรัสเซีย ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565

admin

  ด้วยสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจําประเทศไทยกำลังรับสมัครผู้สนใจรับทุนรัฐบาล รัสเซียเพื่อไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารัสเซียประจําปีการศึกษา 2564 -2565 ให้กับนักศึกษาต่างชาติรวมถึงประเทศไทย แบบเต็มจำนวน วิธีการสมัคร : ผู้สมัครจะสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://education-in-russia.com/  โดยทำการสร้างแบบฟอร์มการสมัคร และส่งใบสมัคร ตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ กำหนดการรับสมัคร : ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 การพิจารณาคัดเลือก : ภายในวันที่ 1 เมษายน 2564 หากมีคำถามในด้านการรับสมัครสามารถสอบถามเจ้าหน้าสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยที่ได้ที่ :        อีเมล์ rus.thai@mail.ru  

เปิดรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ National Cheng Kung University (Fall – 2021)

admin

ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก National Cheng Kung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าร่วมโครงการ Student Exchange Programs Fall – 2021 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีกำหนดเข้าศึกษาระหว่างเดือนกันยายน 2564 – เดือนมกราคม 2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เดินทางไปศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ National Cheng Kung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้ 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป 2. มีผลการสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนในระดับดี (ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เลือกเรียน) โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ird.oia.ncku.edu.tw/p/412-1067-16064.php?Lang=en ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย) โดยเอกสารต้องส่งถึงกองการต่างประเทศโดยคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2564 >>เอกสารเพิ่มเติม<<  

Call for 2021 Feng Chia University International Summer School

admin

  ด้วย Feng Chia University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรภาคฤดูร้อน ( 4 สัปดาห์) ระหว่างวันที่ 11 – 31 กรกฎาคม 2564 โดยมีหลักสูตร 2 หัวข้อ คือวัฒนธรรมไต้หวันและภาษาจีน นักศึกษาสามารถศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษซึ่งสอนโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Feng Chia ได้ นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนภาษาจีนกับกิจกรรมในชั้นเรียนและการเดินทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกด้วย ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/gdnT35RCpd6ZVaQv7 หมดเขตรับสมัคร  วันที่ 30 เมษายน 2564  >>เอกสารดาวน์โหลด<<  

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับ University of the Ryukyus Fall-2021 ประเทศญี่ปุ่น

admin

  ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น สมัครเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2563-2564 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยของแก่น และ University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโครงการที่เรียกว่า “RISE Program (Ryukyus International Student Exchange Program) – Fall 2021 ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้อง ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ ดาวน์โหลด Form 1 และ Form 2-5 (both files are PDF) ดาวน์โหลด application form for Certificate of Eligibility (COE) *Use Microsoft Excel to edit the file กรอกเอกสารในไฟล์ที่ดาวน์โหลด ส่งไฟล์เอกสาร Form […]

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจากสถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย

admin

  ด้วย สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย  แจ้งขยายเกณฑ์อายุ และเพิ่มภาษาไทยในการจัดทำวิดีโอสำหรับผู้สมัครโครงการ   “Ambassador for a Day” เนื่องในวัน  “International Women’s Day” ในวันที่ 8 มีนาคม 2564  โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อ เปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ กับสถานฑูตจากหลายๆประเทศ รวมถึงสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ (UN Agency) คุณสมบัติและการรับสมัคร 1. เป็นเยาวชนสัญชาติไทย อายุระหว่าง 16-25 ปี 2. ผู้สมัครต้องส่งวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที ภายใต้หัวข้อ “How they are working to resolve a social issue affecting woman or girls […]

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT) ประจำปี 2564 ณ Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น

admin

ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่นให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อสมัครเข้ารับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Japanese Government MEXT University Recommendation Scholarship) ประจำปี 2564 ซึ่งมีกำหนดเข้าศึกษาในเดือนกันยายน 2564 จํานวน 1 ทุน โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครดังนี้ 1.สัญชาติไทย 2.ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี หรือคาดว่าจะจบก่อนเข้ารับทุน 3.ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องลงทะเบียน ณ Tokyo Gakugei University ในฐานะนักศึกษาวิจัย (Research Student) เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือน – 1 ปี 4.มีผลการทดสอบภาษาต่างประเทศตามที่แหล่งทุนกําหนด 5.คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ Tokyo Gakugei University กําหนด ทั้งนี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารต่างๆได้ที่ https://www.u-gakugei.ac.jp/english/student/ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิรินญา กองการต่างประเทศ โทรศัพท์ […]