ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT) ประจำปี 2567 ณ University of Fukui ประเทศญี่ปุ่น

admin

  University of Fukui ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น (Japanese Government MEXT University Recommendation Scholarship) ประจำปี 2567   ดังมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้ Eligibility: (1) Applicant must have a GPA of 2.30 (3.00 scale) or higher at their last university or graduate school. (For more information on GPA, please refer to page 5 of the website […]

Free Online Japanese language courses in Fall 2023 ณ MIE University ประเทศญี่ปุ่น

admin

  Mie University ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่มีความสนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคฤดูใบไม้ผลิ 2566 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งกำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 – 17 มกราคม 2567   ข้อมูลเบื้องต้นมีดังนี้ Course Name : Discussion in Japanese – This is a course for students who passed N1 or N2 of Japanese-Language Proficiency Test. – This class has 8 lessons, and will be held every […]

Prince Mahidol Award Youth Program (PMAYP) Conference 2021-2022

admin

  Faculty of Medicine, Khon Kaen University, invites anyone who is interested to attend a special lecture.  Prince Mahidol Award Youth Program (PMAYP) Conference 2021–2022  PMAYP Mentor Lecture: “Targeting cell cycle for Precision Treatment of Cancer and Advanced Technology for cancer Research”  Date: February 10, 2022  Time: 08:30-15:00 hrs.   […]

YNU Spring Program 2022 Call for Applications

admin

  Yokohama National University is delighted to announce that YNU Spring Program 2022 will be held from Tuesday, February 8 to Thursday, February 10, 2022. All the details can be obtained from the flyer attached herewith and the URL below: https://www.ynu.ac.jp/hus/kokukyo/27294/detail.html The participants will enjoy the variety of categories in […]

International Conference on Health and Well-Being (ICHWB2021) 20-21 December 2021

admin

  International Conference on Health and Well-Being (ICHWB) 2021 invites all potential authors from universities, industries and business sectors to submit papers in the areas of medicine, dentistry, food, nutrition and health, public health, health services, nursing and physiotherapy. This conference is part of a conference program called International Summit on Science Technology […]

International Priority Graduate Program (IPGP) of Mie University Graduate School of Medicine

admin

  Mie University is providing scholarships from the Japanese Government (MEXT or MONBUSHO Scholarship). Academic Fields of Medical Sciences Department of Basic Medical Sciences (Research Fields) 幹細胞発生学 Stem Cell and Developmental Biology 統合薬理学 Integrative Pharmacology 分子病態学 Molecular Pathobiology & Cell Adhesion Biology 法医法科学 Forensic Medicine and Sciences   Department of […]