รับสมัครโครงการแลกเปลี่ยน Yamagata University Short-term Exchange student Programs (Spring 2021– Spring 2022)

admin
Read Time:45 Second

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการเรียกว่า Yamagata University Short-term Exchange student Programs (Spring 2021 – Spring 2022)

สำหรับนักศึกษาผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างรอบคอบและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัดและกรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานไปยังกองการต่างประเทศตามวันที่กำหนด ดังนี้
1.เข้าศึกษาในภาคการศึกษาเมษายน  ส่งใบสมัครภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2563
2. เข้าศึกษาภาคการศึกษาตุลาคม      ส่งใบสมัครภายในวันที่ 23 เมษายน 2564

หมายเหตุ: โปรดศึกษารายละเอียดการสมัครและหลักเกณฑ์การสมัครอย่างละเอียด และตรวจสอบวันที่ต้องส่งเอกสารกับคณะต้นสังกัดอีกครั้ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดตามจำนวนที่ได้ทำข้อตกลงไวกับ Yamagata University ต่อไป

>>เอกสารดาวน์โหลด<<

 

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Next Post

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Intercultural and Global OITA Based Education (IGLOBE- English, N4)

ด้วย Oita University ประเทศญี่ปุ่น รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  Intercultural and Global OITA Based Education (IGLOBE- English, N4)  ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ 1. Period I (เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนเมษายน 2564) 2. Period II (เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนตุลาคม 2564) โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษา 2. ผู้ที่มีผลการสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ TOEFL 500 หรือ IELTS 5.5 (ต้องมี) 3. ผู้ที่มีผลการสอบวัดความสามารถภาษาญี่ปุ่น JLPT ระดับ N4 ขึ้นไป (กรณีสมัครโปรแกรม N4) 4. ต้องกลับมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 5. ผู้ที่มีผลการเรียนดีมาก และมีความคาดหวังตั้งใจในการไปศึกษา ณ Oita University 6. ผู้ที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนที่สุด และเอกสารประกอบการสมัครต้องเป็นภาษาอังกฤษ ระยะเวลารับสมัคร 1.      Period I (เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนเมษายน 2564) กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนด  ภายในวันที่ 23 […]