เปิดรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ National Cheng Kung University (Fall – 2021)

admin
Read Time:58 Second

ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก National Cheng Kung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าร่วมโครงการ Student Exchange Programs Fall – 2021 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีกำหนดเข้าศึกษาระหว่างเดือนกันยายน 2564 – เดือนมกราคม 2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เดินทางไปศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ National Cheng Kung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
2. มีผลการสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนในระดับดี (ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เลือกเรียน)

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ird.oia.ncku.edu.tw/p/412-1067-16064.php?Lang=en

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)

โดยเอกสารต้องส่งถึงกองการต่างประเทศโดยคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2564

>>เอกสารเพิ่มเติม<<

 

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Next Post

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลรัสเซีย ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565

  ด้วยสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจําประเทศไทยกำลังรับสมัครผู้สนใจรับทุนรัฐบาล รัสเซียเพื่อไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารัสเซียประจําปีการศึกษา 2564 -2565 ให้กับนักศึกษาต่างชาติรวมถึงประเทศไทย แบบเต็มจำนวน วิธีการสมัคร : ผู้สมัครจะสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://education-in-russia.com/  โดยทำการสร้างแบบฟอร์มการสมัคร และส่งใบสมัคร ตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ กำหนดการรับสมัคร : ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 การพิจารณาคัดเลือก : ภายในวันที่ 1 เมษายน 2564 หากมีคำถามในด้านการรับสมัครสามารถสอบถามเจ้าหน้าสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยที่ได้ที่ :        อีเมล์ rus.thai@mail.ru