โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Intercultural and Global OITA Based Education (IGLOBE- English, N4)

admin
Read Time:1 Minute, 9 Second

ด้วย Oita University ประเทศญี่ปุ่น รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  Intercultural and Global OITA Based Education (IGLOBE- English, N4)  ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ

1. Period I (เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนเมษายน 2564)

2. Period II (เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนตุลาคม 2564)

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษา

2. ผู้ที่มีผลการสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ TOEFL 500 หรือ IELTS 5.5 (ต้องมี)

3. ผู้ที่มีผลการสอบวัดความสามารถภาษาญี่ปุ่น JLPT ระดับ N4 ขึ้นไป (กรณีสมัครโปรแกรม N4)

4. ต้องกลับมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

5. ผู้ที่มีผลการเรียนดีมาก และมีความคาดหวังตั้งใจในการไปศึกษา ณ Oita University

6. ผู้ที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนที่สุด และเอกสารประกอบการสมัครต้องเป็นภาษาอังกฤษ

ระยะเวลารับสมัคร

1.      Period I (เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนเมษายน 2564)
กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนด  ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

2.      Period II (เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนตุลาคม 2564)
กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนด  ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564

**ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบกับคณะต้นสังกัดภายในกำหนดระยะเวลาอีกครั้ง โดยเอกสารต้องส่งถึงกองการต่างประเทศ ภายในวันที่กำหนด**

>>เอกสารดาวน์โหลด <<

 

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Next Post

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย Fulbright U.S. – ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครชิงทุนเพื่อไปทำวิจัยเชิงวิชาการ หรือวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสาขาอาชีพภายใต้กรอบความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอาเซียน ณ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย หรือ สถาบันคลังสมอง (Think Tank) ในสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 3-4 เดือน ภายใต้โครงการ  Fulbright U.S. – ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับอาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยไทย ข้าราชการสังกัดหน่วยงานต่างๆ รวมถึงบุคลากรจากภาคเอกชน สถาบันคลังสมอง และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ผู้มีสัญชาติไทย ระยะเวลาการรับสมัคร : ภายในเวลา 13.00 น. ของวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม : ผู้ที่สนใจสมัครชิงทุนดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ http://www.fulbrightthai.org/programs/2021usas/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครออนไลน์พร้อมเอกสารประกอบ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ คุณสายทิพย์ วอทอง ผู้รับผิดชอบโครงการได้ที่หมายเลข 02-285-0581-2 ต่อ […]