โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับ University of the Ryukyus Fall-2021 ประเทศญี่ปุ่น

admin
Read Time:1 Minute, 33 Second

 

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น สมัครเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2563-2564 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยของแก่น และ University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโครงการที่เรียกว่า “RISE Program (Ryukyus International Student Exchange Program) – Fall 2021

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้อง ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

  1. ดาวน์โหลด Form 1 และ Form 2-5 (both files are PDF)
  2. ดาวน์โหลด application form for Certificate of Eligibility (COE) *Use Microsoft Excel to edit the file
  3. กรอกเอกสารในไฟล์ที่ดาวน์โหลด
  4. ส่งไฟล์เอกสาร Form 1 (the typed PDF soft data of Form 1 (NOT the scanned data),
  5. ส่งไฟล์เอกสาร Form 2-5 (the scanned)
  6. ส่ง application form for COE (in Excel format)
  7. ส่งเอกสารแนบอื่นๆ ในรูปแบบของ the PDFs

ทั้งนี้ ต้องมีขนาดไฟล์ข้อมูลรวมกัน ไม่เกิน 10MB และกรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2564

โปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัคร และส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด ไปยังUniversity of the Ryukyus ต่อไป โดยพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไปนี้

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และไม่ใช่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
2. ต้องได้รับการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น
4. คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ University of the Ryukyus กำหนด

อนึ่ง หากพ้นกำหนดการส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่แจ้งข้างต้น จะถือว่าคณะไม่ประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมัคร

ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ges.skr.u-ryukyu.ac.jp/future-students/program/rise/

>>เอกสารประกอบการรับสมัคร<<

 

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Next Post

Call for 2021 Feng Chia University International Summer School

  ด้วย Feng Chia University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรภาคฤดูร้อน ( 4 สัปดาห์) ระหว่างวันที่ 11 – 31 กรกฎาคม 2564 โดยมีหลักสูตร 2 หัวข้อ คือวัฒนธรรมไต้หวันและภาษาจีน นักศึกษาสามารถศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษซึ่งสอนโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Feng Chia ได้ นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนภาษาจีนกับกิจกรรมในชั้นเรียนและการเดินทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกด้วย ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/gdnT35RCpd6ZVaQv7 หมดเขตรับสมัคร  วันที่ 30 เมษายน 2564  >>เอกสารดาวน์โหลด<<