โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Kanazawa University Exchange Programs 2020-2021 (KUEP)

admin
Read Time:52 Second

 

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2564-2565 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการเรียกว่า Kanazawa University Exchange Programs 2021-2022 (KUEP)

สำหรับนักศึกษาผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างรอบคอบและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด
หรือ http://kuglobal.w3.kanazawa-u.ac.jp/eg/sie/program/short-term-exchange-programs-at-kanazawa-university-2020-2021/

และกรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานไปยังกองการต่างประเทศ ตามวันที่กำหนด ดังนี้

1. ภาคการศึกษาเมษายน 2564  ส่งใบสมัครภายในวันที่ 28 ตุลาคม  2563
2. ภาคการศึกษาตุลาคม 2564   ส่งใบสมัครภายในวันที่  25 มกราคม 2564

หมายเหตุ: โปรดศึกษารายละเอียดการสมัครและหลักเกณฑ์การสมัครอย่างละเอียด และตรวจสอบวันที่ต้องส่งเอกสารกับคณะต้นสังกัดอีกครั้ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดตามจำนวนที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับ Kanazawa University ต่อไป

>>เอกสารประกอบการสมัคร<<

 

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Next Post

ทุน ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2564

  กองการต่างประเทศ ใคร่ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2564 ภายใต้กรอบความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานและความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างภูมิภาคเอเซียกับยุโรป ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโปรแกรมและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ https://bit.ly/34WN31n และกรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดมายังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 8 มกราคม 2564 ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าคณะไม่ประสงค์จะส่งผู้สมัคร โดยขอให้คณะประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาที่สนใจ และขอความอนุเคราะห์ให้คณะได้ทำการคัดเลือกและกลั่นกรอง ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดคณะละไม่เกิน 2 ราย พร้อมทั้งเสนอชื่อโดยการจัดเรียงลำดับความสำคัญของผู้สมัครมาให้เรียบร้อยด้วย โปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครอย่างละเอียดรอบคอบ และส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด เท่านั้น (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย) หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อนางสาวสิรินญา สิทธิมงคล หมายเลขโทรศัพท์ 043-202059 หมายเลขภายใน 42090