ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Kumamoto University, Japan-Thailand Network Meeting

admin

  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Kumamoto University, Japan-Thailand Network Meeting โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Seiji Okada, Joint Research Center for Human Retrovirus Infection, Kumamoto University Dr. Yoshio Otani, Director of JSPS Bangkok office, Thailand และ Ms. Keiko Oikawa, Deputy Director of JSPS Bangkok office, Thailand  21 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น. (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) ณ ห้องรับขวัญ […]

Cambodian Students from University of Puthisastra on exchange program at Srinagarind Hospital

admin

  MD-KKU recently welcomed third-year Associate Degree students from the Medical Laboratory Program at the Faculty of Health Sciences and Biotechnology, University of Puthisastra, Cambodia for an exchange program at Diagnostic Microscopic Laboratory, Srinagarind Hospital between November 24 and December 1, 2023. They had many clinical learning experiences through the […]

MD-KKU welcomes visiting professor from University of California, Davis, USA

admin

  Associate Professor Wimorat Sriraj, MD, Associate Dean for Research and International Relations Affairs recently welcomed Professor Carlito Lebrilla from the Department of Biological Chemistry, School of Medicine, University of California, Davis, USA. On November 21, 2023 Professor Lebrilla made a presentation in the Medical Biochemistry and Molecular Biology (MBMB) […]

MD-KKU welcomes professor from St.Marianna University, Japan.

admin

  MD-KKU’s Department of Anesthesiology recently welcomed Assistant Professor Hirotaka Okuda, MD, PhD, a physician anesthesiologist from the Department of Anesthesiology, St. Marianna University School of Medicine on a one-week medical exchange from November 20 to 24, 2023. Professor Okuda is currently practicing anesthesia at St.Marianna University Hospital. His career […]