Call for 2021 Feng Chia University International Summer School

admin
Read Time:31 Second

 

ด้วย Feng Chia University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรภาคฤดูร้อน ( 4 สัปดาห์) ระหว่างวันที่ 11 – 31 กรกฎาคม 2564 โดยมีหลักสูตร 2 หัวข้อ คือวัฒนธรรมไต้หวันและภาษาจีน นักศึกษาสามารถศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษซึ่งสอนโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Feng Chia ได้ นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนภาษาจีนกับกิจกรรมในชั้นเรียนและการเดินทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกด้วย
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/gdnT35RCpd6ZVaQv7

หมดเขตรับสมัคร  วันที่ 30 เมษายน 2564

 >>เอกสารดาวน์โหลด<<

 

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Next Post

เปิดรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ National Cheng Kung University (Fall – 2021)

ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก National Cheng Kung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าร่วมโครงการ Student Exchange Programs Fall – 2021 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีกำหนดเข้าศึกษาระหว่างเดือนกันยายน 2564 – เดือนมกราคม 2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เดินทางไปศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ National Cheng Kung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้ 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป 2. มีผลการสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนในระดับดี (ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เลือกเรียน) โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ird.oia.ncku.edu.tw/p/412-1067-16064.php?Lang=en ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย) โดยเอกสารต้องส่งถึงกองการต่างประเทศโดยคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2564 >>เอกสารเพิ่มเติม<<