CALL FOR APPLICATIONS! GLOBAL UGRAD SCHOLARSHIP 2021-2022

admin
Read Time:1 Minute, 23 Second

สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนภาวะผู้นาและเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับ 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 4-5 เดือน โดยเริ่มเรียนในเทอม Fall 2021/Spring 2022) แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี

วิธีการสมัคร
1. ผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โครงการ Global UGRAD ในภาพรวมได้ที่ https://www.worldlearning.org/program/global-undergraduate-exchange-program/ และศึกษาคุณสมบัติและขั้นตอนการสมคัรสำหรับนักศึกษาไทยได้ที่ http://www.fulbrightthai.org/programs/2021-global-ugrad/
2. กรอกใบสมัครแบบออนไลน์ (Online Application) พร้อมอัพโหลดเอกสารสําคัญข้างต้นเข้าระบบ โดยเข้าไปที่  http://ow.ly/s2jS50CTmBr  ซึ่งต้องพิมพ์เอกสารจากระบบ (Online Application) ก่อนระบบปิดรับสมัคร ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย)
3. คณะต้นสังกัดเสนอชื่อมายังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564
* โดยสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครในภายหลังได้ ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2564 ในเวลาราชการ

ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครอย่างละเอียดรอบคอบ และส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด เท่านั้น (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อนางสาวสิรินญา สิทธิมงคล หมายเลขโทรศัพท์ 043-202059 หมายเลขภายใน 42090

>>ข้อมูลเพิ่มเติม<<

 

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Next Post

Exchange Program at Saga University Fall 2021, Japan

ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Saga University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Fall 2021 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย โครงการแลกเปลี่ยนมี 4 ประเภท ดังนี้ 1. SPACE-E Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นที่ 3 ขึ้นไป โดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีผลสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ CEFR B2, TOEFL ITP 530, IELTS 5.5 (Overall), TOEFL iBT 72, TOEIC 740                                            […]